عنوان بخشنامه :
بخشنامه گمرك ایران درخصوص اعلام آخرین مهلت خروج كالاهای صادراتی از طریق بازارچه های مرزی به مقصد كشور عراق
تاریخ :83/10/13
شماره بخشنامه :268628/735/34/71/323

گمرك ......
با سلام - پیرو نامه شماره 30958/108/8/137 مورخ 1/10/1383 اداره كل گمركات استان كرمانشاه با توجه به اینكه مشكلاتی كه ممنوعیت یكباره خروج كالاهای صادراتی سایر گمركات از بازارچه های مرزی منجمله پرویزخان ایجاد می نماید از تاریخ ابلاغ این نامه به مدت دو ماه رویه قبلی كماكان مورد عمل گمركات خواهد بود، لذا بدینوسیله نامه 30958/108/8/137 مورخ 1/10/1383 گمرك استان كرمانشاه كان لم یكن تلقی می شود. بدیهی است در این مدت گمركات موظف هستند به صادركنندگان محترم در مورد پایان مهلت خروج كالاهای صادراتی بمقصد عراق از مرزهای بازارچه از قبیل - پیرانشهر - با شماق - پرویز خان و ...... اطلاع رسانی نموده و یادآور گردند از آن تاریخ كالاهای صادراتی با كارت بازرگانی به مقصد عراق صرفاً از مرزهای شلمچه، مهران و خسروی مجاز خواهد بود.
ناصر ابراهیمی - مدیر كل دفتر صادرات

اخبار استان

Xml error: Reference to undeclared entity 'nbsp'. Line 760, position 55.

جستجو

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت