صندوق ضمانت صادرات ایران 


• آیا می دانید صندوق ضمانت صادرات ایران چه خدماتی به صادركنندگان ارائه می دهد ؟
• آیا می دانید چه ریسكهایی تحت پوشش صندوق قرار می گیرند؟
• آیا می دانید كدام كالاها و خدمات تحت پوشش صندوق قرار می گیرند؟
• آیا می دانید کدام کشورها و بانکها تحت پوشش صندوق قرار می گیرند؟
• آیا می دانید استفاده از خدمات صندوق چه مزایایی برای صادرکنندگان دارد؟
• آیا می دانید استفاده از خدمات صندوق هزینه زیادی در بر ندارد؟
• و آیا می دانید ...

صندوق ضمانت صادرات ایران به پشتوانه حمایتهای مالی دولت، علاوه بر پوشش ریكسهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادركنندگان نیز كم می نماید. بعبارت دیگر چنانچه در اثر بروز هر یك از ریسكهای تجاری و سیاسی، ذینفع بیمه نامه موفق به وصول مطالبات خود از خریدار خارجی نگردد، خسارت وارده بر اساس مفاد بیمه نامه صادره به وی پرداخت خواهد گردید. همچنین، ضمانتنامه های قابل صدور این صندوق نیز نقش جایگزین وثیقه درخواستی بانكها از متقاضیان تسهیلات ریالی و ارزی را ایفا می نمایند، بدین ترتیب كه صادركنندگان میتوانند با ارائه ضمانتنامه های اعتباری این صندوق، از تسهیلات و اعتبارات صادراتی ارزی و ریالی بانكها و موسسات مالی و تولید كنندگان داخلی استفاده نمایند.

ادارات حوزه معاونت فنی كه خدمات صندوق را به صادركنندگان ارائه می نمایند عبارتند از:
• اداره صدور ضمانت نامه های اعتباری
• اداره صدور بیمه نامه های کوتاه مدت
• اداره صدور بیمه نامه های میان و بلند مدت
• اداره خسارت
• اداره سنجش, ریسك و اعتبار

صندوق ضمانت صادرات ایران
تهران, خیابان بخارست، خیابان شانزدهم, شماره 46
تلفن : 5-8733370 (021) دورنگار : 8733376 (021)
پایگاه اینترنتی : http://www.egfi.org.ir
پست الكترونیكی : info@egfi.org
تلفن گویا: 8-8739207

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت