راهنمای صدور جوایز صادراتی 


مدت لازم برای انجام كار واحد ذیربط مراحل انجام كار مدارك لازم شرایط لازم برای انجام فعالیت
( واجدین شرایط )
یك هفته اداره بازاریابی و توسعه صادرات _ تكمیل پرونده توسط متقاضی
_ بررسی مدارك و رفع نواقص پرونده
_ محاسبه میزان جایزه
_ تنظیم سند پرداخت جوایز
_ پرداخت جایزه
_ اصل اظهارنامه صادراتی
_ بارنامه حمل کال _تکمیل فرم های مربوطه(در قسمت راهنمای ارباب رجوع موجود است)
_ کپی کارت بازرگانی
_نامه درخواست جایزه
_ صادر كنندگان كالا و خدمات
_ عضویت در CD صادرکنندگان
_دارندگان کارت بازرگانی معتبر

اخبار استان

Xml error: Reference to undeclared entity 'nbsp'. Line 760, position 55.

جستجو

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت