انواع کالاهای صادراتی 

انواع كالاهای صادراتی 

كالای صادراتی طبق مقررات صادرات و واردات سال 1381 قابل تقسیم به سه گروه ذیل می باشد كه باید در هنگام صادرات كالا از طریق بازارچه های مری به آن توجه گردد .
   الف : كالای مجاز
   ب : كالای مشروط
   ج : كالای ممنوع الصدور

الف : كالای مجاز 

كالایی است كه صدور آن بارعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد ومنظور از ضوابط واردی است كه رعایت آن برای صادرات پاره ای از كالاها قانونا ضروری است مثل گواهی استاندارد .

ب : كالای مشروط 

كالایی است كه صدور آن با كسب مجوز امكلان پذیر است و در قسمت مندرجات ذیل یادداشت هر فصل در جدول ائین نامه اجرایی مقررات و صادرات و واردات نوشته شده است . كه مشروط شدن كالاهایی برای صدور ممكن است بنا به یكی از دلایل ذل باشد .
   1- كنترل میزان تولید
   2- تامین نیازهای داخلی
   3- جلوگیری از صدور كالا
   4- و غیره
بنابراین با مراجعه صادر كننده و معرفی كالای موضوع صادرات وزارتخانه ذیربط با رعایت ضوابط تعیین شده ممكن است مجوز صدور صادر یا از صدو كالا جلوگیری نماید .

ج : كالای ممنوع الصدور 

به كالایی اطلاق می گردد كه صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خرید و فروش – یا مصرف و یا به موجب قانون ممنوع است كه دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مبوطه صدور بعضی از كالاها را ممنوع نماید .
لذا فهرست كالاهای ممنوع الصدور به شرح ذیل است كه در مورد بازارچه های مرزی نیز مصداق دارد .
   1- اشیاء عتیقه و هنری از كشور
   2- صدور آهن قراضه به هر شكل
   3- دم قچی و ضایعات استیل غیر از نوع فر گرومیك
   4- صدور هیزم و زغال چوب
   5- صدور چوب گردو
   6- صدور انواع قالی و قالیچه (با الیاف مصنوعی و یا مخلوطی از آن)
   7- انواع فرش های بافته شده (با نخ های رنگ شده زیر استاندارد)

اخبار استان

Xml error: Reference to undeclared entity 'nbsp'. Line 755, position 55.

جستجو

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت